PoP Up Backdrop
ใช้เป็นฉากหลังขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใช้แสดงงานเป็น Background


สำหรับงานแสดงสินค้าในอาคารเนื่องจากมีขนาดใหญ่
จึงเป็นจุดให้ลูกค้าสังเกตุเห็นง่าย เป็นจุดนำสายตาทำให้เป็นที่นิยม
อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องออกงานตามศูนย์แสดงสินค้าห้างสรรพสินค้าเป็นต้น 
ลักษณะเด่น : โครงทำมาจาก Aluminium หนาพิเศษ พับเก็บและกางออกง่าย น้ำหนักเบา

และมีความแข็งแรง ท่อน BAR สำหรับยึดโครง เป็นโลหะชุบสีดำ ยึดติดกับ ข้อต่อ ด้วยระบบ SOCKET JOINT

ท่อน BAR จึงไม่หลุดออกจากโครงโดยง่ายเหมือนระบบอื่น
แถบแม่เหล็กหน้ากว้างพิเศษ กาวสองหน้าเนื้อเหนียว ติดแน่นคงทน


M&R Vision Company Limited
36/2 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายใหม กรุงเทพฯ 10220
โทร : 02-998-3979, 080-780-0260 แฟกซ์ : 02-998-3979 อีเมล์ : info@rachawatgroup.com