ตรายาง ตรายางหมึกในตัว ตรายางด่วน ผลิตตรายาง
บริการออกแบบ ผลิต ตรายาง ชนิดต่าง ๆ ทั้งรูปแบบของ ราชการ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ


บริการออกแบบ ผลิตตรายาง ชนิดต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ ราชการ เอกชน โลโก้บริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ โดยบริการ ตรายาง แบบธรรมดา และหมึกในตัว  ตรายางวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม ตรายางสำหรับพกพา ขนาด ต่าง ๆ ไม่จำกัด โดยเน้นคุณภาพของยางที่นำมาผลิต เป็นยางเรซิ่น ซึ่งมีความทนทานสูง และคมชัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ โดยสามารถนำตัวอย่างตรายางเก่ามาทำใหม่ได้  สามารถผลิตเสร็จภายใน 30 นาที สะดวก รวดเร็ว ทันใจ พร้อมใช้งาน คุณภาพดี ทนทาน คมชัด อายุการใช้งานยาวนาน

M&R Vision Company Limited
36/2 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายใหม กรุงเทพฯ 10220
โทร : 02-998-3979 แฟกซ์ : 02-998-3979 อีเมล์ : info@rachawatgroup.com